DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

Estado de conformidade

P ercasa comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de acordo co  real decreto  1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles no sector público.

Este sitio web aplica os requisitos do  Norma UNE-EN 301549:2019, considerando as excepcións do RD 1112/2018.

O sitio web está deseñado para a visualización Responsive, que se mostra de forma óptima en tabletas e dispositivos móbiles. Nestes dispositivos está optimizado para a súa visualización nas últimas versións actuais de “Chrome para móbil”, “Firefox para móbil”, “Safari móbil”, “Opera Mini” e navegador nativo de Android.

A última revisión de accesibilidade levouse a cabo en marzo de 2023.

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web xestionado por Percasa  .

Páxina web de Percasa  é  parcialmente conforme  co RD 1112/2018 polas excepcións e a falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

Incumprimento do RD 1112/2018

Non se pode acceder ao contido que se indica a continuación debido ao seguinte (todos eles son cuestións en revisión que se mellorarán nas sucesivas versións dos portais):

 • Algúns formularios non teñen os elementos asociados correctamente, pero será revisado.
 • Nalgunhas páxinas hai problemas na orde de lectura e de tabulación

Elaboración desta declaración de accesibilidade

Esta declaración foi elaborada o 15 de marzo de 2023.

O método utilizado para elaborar a declaración foi unha autoliquidación realizada pola propia empresa.

Última revisión da declaración: 15 de marzo de 2023.

Observacións e información de contacto

Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) como:

 • Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade da web a través do correo electrónico percasa_@hotmail.com ou chamando ao teléfono 986 700 355.

Podes presentar:

 • Reclamación polo cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018.
 • Solicitude de información accesible sobre:
  1. Contidos que quedan excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no artigo 3, apartado 4.
  2. Contido que está exento do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada.

Na solicitude de información accesible deberán especificarse claramente os feitos, motivos e solicitude que permiten comprobar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e tramitadas polo INCIBE a través do Formulario de Contacto (Asunto: “Accesibilidade da web”) . Se, unha vez formulada a solicitude de información accesible ou reclamación, esta fose desestimada, non se acordase a resolución ou a resposta non reúna os requisitos establecidos no artigo 12.5, o interesado poderá incoar reclamación.

Así mesmo, poderá incoarse reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen ter obtido resposta. A reclamación pode presentarse a través da Instancia xenérica da sede electrónica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, así como no resto de opcións recollidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións. Público. As reclamacións serán recibidas e tramitadas polo Departamento de Inspección de Servizos do Ministerio.

Contido opcional

O sitio web:

 • Deseñouse adaptándose ás normas e normativas vixentes en materia de accesibilidade, cumprindo os puntos de verificación de prioridade 2 (AA) definidos na especificación das Directrices de Accesibilidade de Contidos Web (WCAG 2.1).
 • Está optimizado para as últimas versións actuais de Chrome, Edge, Firefox, Safari e Opera.
 • Está deseñado para a visualización correcta en calquera resolución e escritorio, tableta ou dispositivo móbil (deseño responsive ).
 • Realizouse usando HTML5 como linguaxe de marcado e follas de estilo CSS para o seu deseño.

Ademais, realízase un traballo continuo de auditoría e revisión de contidos para facilitar a súa interpretación e mellorar a navegación polo portal web.

Accessibility Toolbar

Scroll ao inicio